Hur jobbar du med dina mål?

Är dom på kort sikt eller på lite länge tidshorisont?

#squash #Icaklassikern

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Karriär, funderingar på din egna karriär?

Titta på Koching videoblogg #3

Posted in Coaching, Karriär, Mikael | Leave a comment

Nyårslöftet

Hur går det med nyårslöftet?
Titta på denna video

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vad är nyttan med coaching?

Hej

Vad är nyttan med coaching?
Titta på videon så kommer du närmare vad coaching är och nyttan med den.

 

Posted in Coaching, Mikael, Personlig utveckling | Leave a comment

Går det att snabbt få reda på hur arbetssituationen är i en grupp?

Jag har vid flera tillfällen jobbat med att på ett enkelt sätt ta reda på hur läget/temperaturen är i en arbetsgrupp i samband med förändringar. Övningen syftar till att öppna klimatet i gruppen, och få ett samtal om var gruppen befinner sig, och i det även få fram en bild var varje individ befinner sig. Det som är mest intressant med denna övning är att deltagarna själva tar fram om vad och hur åtgärder ska göras utifrån diskussioner. Det är inget vetenskapligt sätt att få fram ett resultat, det är ett snabbt sätt att skapa underlag för ett konstruktivt och lösningsinriktat samtal. Syftet är att komma fram till ett program utifrån gruppmedlemmarnas diskussioner.

Man börjar med att svara på frågan ”Nu för tiden känner jag mig ofta så här på jobbet”. När detta är gjort börjar gruppdiskussionerna. Därefter blir det gruppdiskussion utifrån vad smågrupperna har kommit fram till. Nu kommer det intressanta; gruppmedlemmarna tar fram sin egna handlingsplan på vad de vill ha i gruppen. I och med att gruppen har haft diskussioner i små grupper och i stor grupp för att ta fram handlingsplanen, så är det gruppens och dess individers handlingsplan. Detta är enkelt förhålla sig till som ledare för gruppen. I vardagen förhåller man sig till det på ett coachande förhållningsättet och genom att ha med sig det till utvecklingssamtalen.

Som vanligt är det att hela tiden viktigt att följa upp vad som ska göras och när det är gjort i gruppen.

Posted in Grupputveckling, ledarskap, Mikael | Leave a comment

Mål som är SMARTa

Coaching samarbetet ska ha mål. Målen ger information om hur utvecklingen går. Målen kan beskrivas enligt SMART-formeln:

 • Specifika: så exakta och specificerade som det går
 • Mätbara; det ska kunna mätas att man har nått målet
 • Accepterat; för att det ska vara motiverade att jobba mot målet
 • Realistiskt; för att det ska bli lätt att se möjligheten att nå fram
 • Tidsbestämda: det ska finnas en deadline för när målet ska vara uppnått

Klienten bestämmer målen, men coachen kan tex stretcha målet för att klienten ska kunna se vad det innebär om man utför saker före önskad tidpunkten.

Planering I min värld hänger mål och planering ihop mycket tight. När målet finns börjar planeringen med hur jag ska ta mig till målet. Vad behöver jag göra för att ta mig till målet? Ska det styckas upp till mindre delmål? Vilka resurser ska jag använda mig av?

Att bryta ner målet i planeringsfasen gör att man genom delmål, börja ta sig mot det stora målet. Känslan av att man att tar steg framåt ökar då man märker att man faktiskt känner att man kommer någonstans. Coachingen börjar ge resultat, man kommer in i ett positivt flow.

 

Och du; kom ihåg att FIRA närt du har nått ditt/dina mål!!! Ge dig själv beröm!

Posted in Coaching, Mikael, Personlig utveckling | Leave a comment

Värderingar skapar engagemang

Hur kommer det sig att vi blir mer engagerade av vissa ledare än andra? Vad har de som andra ledare saknar? Svaren på dessa frågor kan vara många, men det finns en grundläggande gemensam nämnare, nämligen tydliga värderingar.

Människor vill veta vad deras ledare tror på och står för. De vill veta varför han eller hon vill vara deras chef. De behöver helt enkelt få lite tydlig grundinformation för att bestämma sig för om de vill följa ledaren eller ej. Och engagemang kräver att man vill följa med!

Tydliga värderingar ger viktig kraft till ledarens egen effektivitet, effektiviteten i ledarskapet och effektiviteten hos medarbetarna. Värderingar skapar nämligen engagemang det är svårt att satsa 100% på något som man inte tycker är viktigt.

Om inte ledarens värderingar stämmer med våra egna så kan det bli problem. Ledarens värderingar genomsyrar de beslut som han/hon fattar och det är ledarens uppgift är att skapa samsyn och gemensamma värderingar i arbetsgruppen.

 

Att fundera över

Vilka värderingar har du?

Hur låter du dig påverkas av andras värderingar?

Vilka av dina värderingar är egentligen någon annans?

Vilka av dina värderingar har passerat bäst-före-datum?

 

Under 30 år har två professorer vid Santa Clara University, James M Kouzes och Barry Z Posner, kontinuerligt studerat vad som utmärker bra och framgångsrikt ledarskap. Trots att ledarskapets miljö har förändrats radikalt under åren visar deras undersökningar att grunder och innehåll för framgångsrikt ledarskap – beteenden, agerande, tillämpningar – har förblivit förvånansvärt oförändrade. I boken Ledarskapets sanningar sammanfattar de det viktigaste som de har lärt sig i 10 sanningar om ledarskap. Det är tidlösa, grundläggande principer som utmärker och ger stöd för olika ledarskapsmetoder. Det är lärdomar som var sanna för 30 år sedan, är sanna idag och sannolikt kommer att vara sanna om 30 år.

 

Posted in Annica, ledarskap | Leave a comment

Är det dags att boka upp samtal med medarbetarna?

Nu kommer personalavdelningen igen och tjatar om att jag ska rapportera in att jag har haft medarbetarsamtal igen. – I år igen! Dags att göra streck i min kalender och stänga av telefonen en vecka för att hinna med detta – igen!. Och nu vill dom att jag dessutom att samtalen ska ha ett coachande förhållningssätt! Ska jag aldrig få jobba??!!

Känner ni igen det? En ganska vanligt förekommande situation för chefer. Utvecklingssamtalen är viktiga för att ha samtal mellan chef och medarbetare på ett ordnat sätt minst en gång per år. Och här ska man sätta av gott om tid för att ha dessa samtal. Men det coachande samtalet behöver inte ta lång tid. Om chef och medarbetare är väl förberedda på vad som ska komma upp vid samtalet behöver det inte ta så lång tid. Ni känner varandra, vet om arbetssituationen, känner till vilka utmaningar avdelningen och företaget står inför. Det coachade samtalets innehåll ska vara för att medarbetaren ska reflektion/insikt på sitt arbete och vad man kan bidra till på arbetsplatsen. Chefen ska leda samtalet med frågor som:

 • Vad…
 • Hur…
 • När…
 • Vem…
 • Vilka…
 • Finns det andra alternativ?

Förbered dig och dina medarbetare på samtalen, ha ett coachande förhållningsätt.

Och tänk på vad ni tillsammans kan åstadkomma under det kommande året!

Coachande förhållningsätt lönar sig!

Posted in Coaching, ledarskap, Mikael | Leave a comment

Hur tänker du förvalta resultatet av din semester?

Nyligen tillbaka efter en lång och välbehövlig semester känner jag mig lite kluven. Det är likadant varje år. Det är visserligen väldigt roligt att komma tillbaka till staden och att träffa kunder och kollegor men samtidigt är det vemodigt att hoppa ur shortsen och lämna solstolen för den här gången.

Även om semestervädret kanske inte blev det vi hade hoppats på i år så har det ändå funnits tid för avkoppling och reflektion. Tempot har varit lägre och de stora besluten har mest rört vilken mat vi ska laga i kväll eller om vi ska ta promenaden nu eller om en timme…

Det är lätt att förstå att våra hjärnor behöver detta andrum men svårare att lista ut hur vi ska förvalta resultatet på bästa sätt?

Några frågor som jag tänker sätta upp på väggen framför skrivbordet är

 • Vad tar jag med mig från den här semestern?
 • Vad av allt som samlats på hög vill jag prioritera?
 • Hur är jag villig att låta stressen påverka mig?
Posted in Annica, Återhämtning, Coaching, Personlig utveckling | Leave a comment

Semester visst, jag ska bara…

 

Handen på hjärtat, tillhör du också kategorin som ”fuskjobbar” på semestern? Eller är du en av dem som har glömt alla password efter ledigheten?

Nu är det sommar och sol (emellanåt i alla fall) och den tid då många av oss förlägger merparten av vår semester. Men vad innebär egentligen semester?

På NE.se kan man läsa att ordet semester bl a härstammar från franskans congé de semestre vilket innebär halvårspermission och att semester är arbetstagares årliga, av arbetsgivaren betalda ledighet för rekreation.

Enligt NE så lagfästes rätt till semester för anställda och fick genomslag under 1930-talet. En internationell konvention i frågan antogs 1936, och samma år infördes lagstiftning i bl.a. Frankrike och Norge. Den första svenska semesterlagen infördes 1938 och gav arbetstagare två veckors betald ledighet per år. Semestern förlängdes till tre veckor 1951 och till fyra veckor 1963. Under tiden 1 april 1991 till 31 mars 1993 var rätten till semester 27 dagar. Nu gällande semesterlag föreskriver fem veckors årlig semester.

Ok, tänker jag, det är ju generöst, men hur kan det då komma sig att arbetsgivare är villiga att betala för vår ledighet och rekreation? Och vad betyder det att vi faktiskt har haft lagstadgad rätt till semester i Sverige i över 75 år?

Och någonstans anar vi nog lite till mans att det inte bara kan handla om generositet utan att det faktiskt finns något viktigt som ligger bakom. Kan det vara ett behov av avkoppling och återhämtning månne…?

Och som ett brev på posten kommer det ytterligare ett frågebatteri flygande:

 

Vad skulle hända om jag slutade att bevaka mina mail nu under semestern?

Är det rätt att skicka mail till personer som jag vet är på semester?

Hinner jag inte läsa det där materialet som ligger och ger mig dåligt samvete när jag kommer tillbaka till jobbet?

Vad är min viktigaste uppgift på semestern?

Vem ansvarar för att jag kommer tillbaka utvilad efter min semester?

 

Och vips bestämmer sig min semesterslöa hjärna för att fundera över just dessa frågor i dag i solen…!

Vågar du göra det samma? I så fall, vågar du ta konsekvenserna av de svar du kommer fram till?

 

HA EN SKÖN SOMMAR OCH GLÖM INTE VAD SOM ÄR VIKTIGAST JUST NU!

Posted in Annica, Återhämtning, Personlig utveckling | Leave a comment